Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková: Cvičení s monografiemi / výstava

Galerie Art

Oba projekty vznikly ve spolupráci s Divadlem z Pasáže, které se věnuje práci s mentálně odlišně uzpůsobenými lidmi. Videoperformance a leporelo reflektují svět umění z pozice genderově a mentálně podmíněné odlišnosti. Svět umění zastupují monografie slovenských umělců. Herečky Miriam Kujanová a Dana Snopková je při performancích využívají jako rekvizity. S objemnými knihami, které obvykle symbolizují výkon „ducha“ a oblast kultury a vzdělanosti, zacházejí jako s čistě fyzickými objekty – používají je jako cvičební nářadí a/nebo stavební materiál. Aktérky, které se vymykají tomu, co je v naší kultuře pokládáno za mentální a fyzický ideál, tedy předvádějí „nesprávné“ použití monografií, čímž jakoby afirmovali svou odlišnost a outsiderskou pozici. Jde však o přitakání, které má ironizující a kritický rozměr, nejen ve vztahu ke světu umění, ale i k šířeji pojatému sociálnímu světu s jeho mocenskými strukturami a praktikami (označování jinakostí, exkluze).

Marianna Mlynárčiková (1971) vystudovala výtvarnou výchovu a filosofii na Fakultě humanitních a přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a grafiku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Žije v Banské Bystrici a v Salak Phet v Thajsku. Nóra Ružičková (1977) vystudovala malbu a grafiku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde v současnosti působí jako vedoucí ateliéru na Katedře intermedií. Autorskou dvojici tvoří od roku 2004. Věnují se hlavně práci s apropriovanými texty a obrazy a na participativních projektech spolupracují s vybranými komunitami. Tematizují kontext umění, jeho vztahy s amatérským diskurzem a životem a tvořivě zkoumají různé interdisciplinární přesahy.

Vernisáž v rámci slavnostního zahájení festivalu B16: 12. 10. 2016 — 19.30

Na vlnách Fantas-oceánu / výstava

Galerie Černá díra

V rámci výstavy bude odehráno představení Osudná bedna, 13. 10. 2016 — 20.00, 21.00.

Ve výstavním prostoru tzv. Černé díry se letos objevují loutky, kulisy a další předměty spjaté s geniem loci divadla Říše loutek. Říše loutek není pozoruhodná jen jako jedna z nejstarších loutkových scén u nás (vznikla v roce 1920), která navíc skoro celou existenci sídlí v budově Městské knihovny v Praze (od roku 1928), ale také jako moderně pojatá scéna vybudovaná svým principálem Vojtou Suchardou.

Kromě nárazových návštěv filmových profesionálů, kteří v Říši loutek natáčeli např. sekvence pro film Její princ, záznamy pro Aktualitu, či v 60. letech krátký film Petra Schulhoffa, aj., je spjatá ještě s fenoménem úzkého filmu. Právě tady totiž filmařská dvojice Šmejkal–Zahradníček získala prostor pro improvizaci a nezbytné technické vybavení, ale také potřebné asistenty, technické spolupracovníky a představitele rolí pro své krátké filmy. Architektonické řešení expozice od Oldřicha Moryse je nejen sondou do historie divadla, ale i do hlubin fantazie. U příležitosti výstavy bude uveden desetiminutový morytát Osudná bedna, inscenovaný jako stínohra, jenž náleží do současného repertoáru Říše loutek.

Vernisáž v rámci slavnostního zahájení festivalu B16: 12. 10. 2016 — 19.30

Výstava je otevřena 12. – 15. 10. 15:00-20:00

 

Falomonografická věž — 2016, video, full HD, 13” 47 ‘

Cvičení s monografiemi  — 2016 publikace k volnému rozebrání, 24 stran, formát A5, barevný ofset

Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Web vytvořil Pohodesign.cz