O festivalu

11. – 14. října 2017 v sále Břetislava Bakaly

„Šestnáctka“ je ve filmařské profesní hantýrce výraz pro filmový formát o šířce 16 mm. Jedná se o všestranně využívaný kinematografický formát. Natáčely se na něj profesionální filmy, byl využíván v televizi a zároveň býval vrcholným formátem v amatérské kinematografii. Filmoví amatéři, kteří točili na šestnáctku, to s filmařinou mysleli vážně a nejednou opravdu přešli od ambiciozních experimentů do profesionálního filmu.

Brněnská 16, jeden z nejstarších tuzemských mezinárodních festivalů (toto je již 58. ročník bez jediného přerušení!), svůj název odvozuje právě od 16mm filmového formátu. A skutečně se jedná se o mezinárodní festival – nejenže uvádí zahraniční filmy, ale zároveň jsou všechny filmy s českými a anglickými titulky.

Ještě v 60. letech byla soutěž otevřena pouze krátkým hraným amatérským filmům natáčeným na šestnáctce. V 70. a 80. letech se festival otevřel i dalším formátům – jak úzkým amatérským (Super 8 mm),  tak profesionálním (35 mm) a postupně, v průběhu 90. let, i digitálním technologiím. Stejně tak Brněnská 16 postupně rozšířila záběr od amatérské kinematografie přes studentskou až k nezávislé profesionální tvorbě, s tím, že zůstalo zaměření na krátké filmy (hrané a v menší míře i animované snímky) z celého světa.

Brzy zveřejníme jména porotců pro rok 2017!

Porota 2016

 

Aner Preminger (předseda poroty) je izraelský filmový badatel a pedagog. V roce 1979 odešel studovat filmovou tvorbu na univerzitu do New Yorku a momentálně působí na univerzitě v Jeruzalémě (Hebrew University of Jerusalem, the Department of Communication) a také na katedře filmu a televize ve vzdělávacím centru Sapir Academic College. Publikoval knihu o Françoisi Truffautovi v angličtině i hebrejštině a je také autorem knihy Enchanted Screen: A Chronology of Media & Language. Kromě akademické práce se od roku 1986 zabývá také filmovou praxí. Je režisérem, scenáristou a producentem nezávislých fikčních i dokumentárních filmů (např. Blind’s Man Bluff, Last Resort či One Eye Wide Open).

David Bonnevile je scenárista a režisér. Jeho poslední film Gypsy byl dotován Portugalským filmovým institutem a byl uveden na festivalech SXSW, Palm Springs a na Brněnské 16. Sesbíral celkem 25 cen, což zahrnuje například ocenění za nejlepší režii, film, výkon, kinematografii a rovněž ceny publika. Bonneville obhájil magisterský titul ze scenáristiky, získal diplom na filmové režii a bakalářský titul z médií. Svoji kariéru započal jako asistent Manoela de Oliveira (Zlatá palma v Cannes) a rovněž pracoval pro BBC. Nyní působí jako učitel v Actors Centre a jako člen poroty v Londýnské škole filmového herectví (London School of Film Acting). V současné době se připravuje na natáčení svého prvního celovečerního filmu.

Mehdi Fard Ghaderi se narodil v roce 1986 v Íránu a od roku 2005 natáčí krátké filmy. Jeho snímky byly promítané na více než 80 filmových festivalech po celém světě a vyhrály více než 20 cen. Čtyři z jeho krátkých filmů byly také uvedeny na Brněnské 16 (naposledy v roce 2015 Příběhy deštivé noci). Zrcadlová narace prostých příběhů si roku 2013 odnesla Cenu Petra Hviždě. V roce 2016 režíroval Mehdi Fard Ghaderi 145 minut dlouhý film Immortality, který je natočen na jeden záběr.

Martin Kaňuch působí jako redaktor edičního oddělení Slovenského filmového ústavu (knižní produkce). Od roku 1998 je šéfredaktorem časopisu pro vědu o filmu a pohyblivém obrazu Kino-Ikon. Je také editorem sborníků z projektu československých filmologických konferencí. Spolusestavuje mezinárodní soutěž krátkých filmů na Art Film Festu v Košicích. Od roku 1999 působí i jako dramaturg a lektor filmového semináře Štyri živly v Banskej Štiavnici.

Kateřina Svatoňová je vedoucí Katedry filmových studií FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu modernity, proměnám prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií. Je členkou redakční rady Iluminace, předsedkyní České společnosti pro filmová studia a členkou odborného grémia a správní rady Nadačního fondu Ceny F. X. Šaldy. Je kurátorkou výstav z dějin filmu a médií, editorkou několika publikací a monotematických periodik a autorkou knih 2 ½ D: Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění, Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru a v současné době dokončuje knihu Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery.

Studentská porota 2016

Jakub Třešňák  CZ, Barbara Nováková  SK, Anastasia Agaeva  RU, Margarita Kirilkina  BE/LI, Cheryl Stephenson  USA, Nicholas Hudac  USA

Šestičlenná mezinárodní studentská porota je uvedena na webových stránkách festivalu. Jedná se o vybrané vysokoškolské studenty Masarykovy a Karlovy univerzity, především z oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.

 

Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Web vytvořil Pohodesign.cz