Pro filmaře

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže se přijímají krátkometrážní (1–30 minut) filmy, které nevznikly na komerční bázi a pro komerční využití. Soutěže se mohou zúčastnit amatéři, nezávislí filmoví tvůrci i posluchači filmových škol. Nebudou přijaty reklamní šoty a publicistické filmy. V případě sporu rozhodne s konečnou platností výběrová porota.
Přihlašované snímky nesmějí být starší 3 let. Do soutěže nemohou být zařazeny filmy, které se této soutěže již zúčastnily.

Každý film přijatý do soutěže opravňuje jednoho autora nebo zástupce (případně zástupce kolektivu tvůrců) k účasti na Brněnské 16 na náklady pořadatele, který hradí ubytování v místě konání soutěže. Pořadatel nehradí autorům cestu.

Součástí festivalového programu jsou i doprovodné a doplňkové akce: semináře, výstavy, studijní projekce zajímavých snímků, překračujících žánr hraného filmu, filmové kolekce představující tvorbu filmových škol.

Součástí soutěže jsou diskuse o soutěžních snímcích s přítomnými autory. Pro všechny řádné účastníky soutěže je účast na těchto doprovodných akcích bezplatná.

VÝBĚR, HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Všechny filmy dodané do soutěže musí projít výběrovým řízením.

Ocenění:

–  Hlavní cena – uděluje soutěžní porota
–  Cena studentské poroty – uděluje studentská porota
–  Divácká cena

Rozhodnutí výběrové komise a soutěžní poroty je neodvolatelné.

PŘIHLÁŠENÍ PRO 59. ROČNÍK FESTIVALU

Přihlásit se do soutěže je možné registrací a vyplněním formuláře v registračním systému a následným zasláním filmu pro předvýběr do 30. 6. 2018 online

nebo na adresu:

TIC BRNO, příspěvková organizace
BRNO 16
Radnická 365/2
602 00 Brno
Česká republika

Rozhoduje datum poštovního razítka na zásilce.

Filmy, které budou dodány po termínu, nebudou zařazeny do soutěže.

Při vyplňování formuláře bude vyžadován stručný obsah filmu pro katalog a další propagační materiály (fotografie z filmu, příp. z natáčení, informace o autorovi, příp. fotografii autora).

Výsledky o výběrovém řízení sdělujeme v průběhu měsíce září – na webové stránce, e-mailem a ve filmovém registračním systému Brněnské 16.

TECHNICKÉ PODMÍNKY FILMOVÝCH NOSIČŮ

Filmy vybrané do soutěže musí autoři zaslat v následujících formátech:

Digitální verze musí být ve formátech:
HD  codec H264  mp4, mkv
SD  codec mpg2, DivX, Xvid – avi
Časování  24 fps

Titulky k filmům s mluveným slovem je nutné přiložit titulky v elektronické podobě nejlépe vč. načasování. Omezíte tím případné chyby při projekci Vašeho filmu

Klasický formát:
16 mm, frekvence 24 obr/sec
Ozvučení  magnetický nebo optický záznam přímo na filmu

Filmy musí být opatřeny úvodními a závěrečnými titulky (název a autor), filmové pásy navíc zaváděcím pásem a musí být navinuty na projekčních cívkách.

VHS

Možnost zaslání:
Online  prostřednictvím FTP  ftp://ftp.brno16.cz/  po registraci filmu, napište dotaz o přístupové heslo do FTP na mail: info@brno16.cz nebo daniel@brno16.cz s názvem v předmětu „FTP Heslo“
Poštou  CD / DVD / BluRay nosiče, finalizované pro všechny regiony

Tyto nosiče musí splňovat následující podmínky:

Anglické titulky.
K filmům s mluveným slovem je nutné přiložit (popř. emailem zaslat) titulky v elektronické podobě nejlépe vč. načasování, omezíte tím případné chyby při projekci Vašeho filmu.
Promítací doba filmů 125 minut.
Veškeré zasílané materiály musí být řádně označeny (název filmu, autor, formát, frekvence, stopáž, rok výroby filmu).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Filmy zasílají autoři do soutěže na vlastní náklady na adresu pořadatele, která je uvedena na konci tohoto soutěžního řádu.
Festival nevrací filmy na CD / DVD / BluRay a VHS, vrací pouze filmy na 16mm nosičích. Přítomným autorům budou předány osobně, nepřítomným autorům poštou, nejpozději do 21 dnů po ukončení soutěže.
Pořadatel neručí za termíny poštovní přepravy, proto je potřeba plánovat transfer filmů mezi festivaly s dostatečným časovým předstihem. Vylučujeme situace, kdy je nutno film dodat na jiný festival ve velmi krátkém časovém úseku. Pokud na tom bude autor trvat, bude mu expresní přeprava filmu naúčtována v plném rozsahu.
Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození zasílaných filmových nosičů během dopravy.
Se všemi filmovými nosiči bude zacházeno s největší péčí. Pořadatelé však nemohou ručit za případnou ztrátu či poškození nešťastnou náhodou.
Pořadatel si vyhrazuje právo pořídit kopie vybraných filmů pro archivní a propagační účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení krátké sekvence z vybraných filmů v hromadných sdělovacích prostředcích v rámci propagačního programu o festivalu Brněnské 16 a pro dokumentační účely festivalu.

TIC BRNO, příspěvková organizace
BRNO 16
Radnická 365/2
602 00 Brno
Česká republika

Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Web vytvořil Pohodesign.cz